Milieukundig bodem en grond onderzoek

Gecertificeerd op basis van BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000 en ISO 9001

Michel Bouwhuis BodemopBouw
Bodem en grond onderzoek
Bodem en grond onderzoek BodemopBouw

BodemopBouw staat voor kwaliteit, flexibiliteit en meedenken in alles wat te maken heeft met bodem- en grondonderzoeken.

certificaten

Werkbus materiaal BodemopBouw
Bodem en grond onderzoek Protecol 1000.2

Protocol 1000-1001

Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie.

Bodem en grond onderzoek

Protocol 2000-2001

Plaatsen van handboringen en peilbuizen. Het maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen.

Bodem en grond onderzoek Protocol 2002

Protocol 2000-2002

Het nemen van grondwatermonsters.

Bodem en grond onderzoek

Protocol 2000-2003

Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek.

Bodem en grond onderzoek Protocol 2018

Protocol 2000-2018

Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in de bodem.

Diensten geleverd aan onder andere:

Milieu Advies
BK ingenieurs Logo
Inventerra Logo
Antea group logo