Impressie van verschillende projecten

Volkstuinen leiden

Peilwerkzaamheden bij volkstuinen in de gemeente Leiden. Hier wordt de slib dikte in kaart gebracht. Dit wordt gedaan om te kijken of de waterhuishouding nog in orde is en of er eventueel gebaggerd moet worden.

Amsterdam Rijnkanaal

Op het Amsterdam-Rijnkanaal hebben we met een Vibrocore slibmonsters gestoken, om de kwaliteit en opbouw van de bodem te bepalen.

Grondbank Amsterdam

Partijkeuring is een nauwkeurige klus. De komende tijd ben ik bezig om circa 100 keuringen uit te voeren op de grondbank Amsterdam.

diverse