BodemopBouw

Diensten

Milieukundig (water)bodemonderzoek​

milieu werk

Een AP04-keuring, ook wel partijkeuring genoemd, wordt ingezet om de milieu-hygiënische kwaliteit van grond of bouwstoffen te bepalen. De keuring is bijvoorbeeld belangrijk wanneer u grond of bouwstoffen wilt toepassen en/of hergebruiken. De kwaliteitsklasse van de grond wordt dan bepaald.

Partijkeuring

Bodem en grond onderzoek

Of het nu gaat om een ‘schonegrondverklaring’ bij de aankoop of huur van een terrein, een aanvraag van een milieuvergunning, of het karteren van een complexe verontreinigingssituatie ten bate van een bodemsanering. Voordat u een terrein huurt of aankoopt, is het belangrijk om daarbij de bodemkwaliteit in acht te nemen. Op basis van de resultaten van een degelijk milieukundig bodemonderzoek krijgt u een goed beeld van de eventuele gevolgen voor uw plannen met de locatie, passend binnen de Wet bodembescherming.

Veldwerk

Michel Bouwhuis BodemopBouw

Naast milieukundig bodemonderzoek en partijkeuring ben ik ook inzetbaar voor het maken van profielen voor volumebepaling bagger, asfaltboringen en ben ook als veldwerker in te huren inclusief of exclusief materialen.